THE TEAM 

Project Implementation Team

Dr. Yogesh Jadeja
Dr. Sazina Bhimani
Mr. Girish Karathiya
Mr. Sahadevsinh Jadeja
Ms. Neeta Khubchandani
Mr. Kanaiya Gadhavi
Mr. Gaurav Paramar

Bhujal Jankar

Mr. Jitensrasinh Jadeja
Mr. Ravikumar Siju
Mr. Sakil Kansara
Mr. Amrut Garava
Mr. Karashan Sodha
Mr. Rafik Mokarshi
Mr. Velji Goradiya
Mr. Sarad Nakar
Mr. Haresh Kerai
Mr. Ramesh Gor
Mr. Devaraj Gadhavi
Mr. Rajadev Gadhavi
Ms. Hirbai Gadhavi
Mr. Shravan Bhati
Mr. Gopal Reel
Mr. Navab Lakha

Project Support Team
CGPL

Mr. Pradeep Ghosal
Mr. Asifkhan Pathan
Mr. Pravin Ukani
Mr. Dharmesh Shah 

Project Support Team
WIN Foundation

Mr. Ron Mehta
Mr. Paresh Vora 
Ms. Shanti Menon
Ms. Aishani Goswami